#EducationCanNotWait #NoLostGeneration

 • E-mail: info@hayatsur.org
Türkçe - English
 • It's time to make
  refugee girls'
  education a priority

 • Kızların Eğitimi
  öncelikli

  Genç kızları eğitimle güçlendirerek, tüm Dünyaya onların yapamayacakları hiç bir şey olmadığını gösterme şansı doğuyor.

 • Geleceğimiz için
  Eğitim şart

HAYATSÜR HAKKINDA

<p><strong>Türkiye’deki mülteci ve göçmen insanların topluma adaptasyonu için mücadele eden, toplulukların temel hak ve özgürlüklerine ulaşmasına yardım etmeye odaklanan bir sivil toplum kuruluşudur.</strong></p>

Biz Kimiz?

Türkiye’deki mülteci ve göçmen insanların topluma adaptasyonu için mücadele eden, toplulukların temel hak ve özgürlüklerine ulaşmasına yardım etmeye odaklanan bir sivil toplum kuruluşudur.

<p><strong>Eğitim, psikososyal destek, yetenek geliştirme ve meslek edindirme alanlarında destek vererek, kayıp bir nesil oluşmasının önüne geçmek ve dezavantajlı bireylerin kendi ayakları üstünde durarak topluma entegre olabilmeleri için gerekli araçları sağlamaktır.</strong></p>

Neler Yapıyoruz?

Eğitim, psikososyal destek, yetenek geliştirme ve meslek edindirme alanlarında destek vererek, kayıp bir nesil oluşmasının önüne geçmek ve dezavantajlı bireylerin kendi ayakları üstünde durarak topluma entegre olabilmeleri için gerekli araçları sağlamaktır.

Hayatsür, ulusal ve uluslararası kurumlar ile iş birliği yaparak, Türkiye’de yaşayan tüm insanların daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri için projeler geliştirmektedir. 

Mülteci ve göçmen insanlar için gelişimsel ve kültürel açıdan uygun programlar oluşturan, iki toplum arasındaki önyargıları kırmayı, sosyokültürel bir köprü oluşturmayı hedefleyen, geniş kapsamlı ve etkili çalışmalar üretmeye ve geliştirmeye çalışan gönüllüyüz. 

Hayatsür kadrosu, çalışma alanında uzman olan Suriyeli ve Türkiyeli psikologları, öğretmenleri, mühendisleri ve tüm çalışanları ile mülteci ve göçmen insanlar için geniş kapsamlı ve etkili çalışmalar üretir.  Eğitim ve barış inşası gibi alanlarda toplumsal bir iyileşme amaçlayarak sosyal yapıları barışçıl yöntemlerle yeniden üretmek için çalışır.

Son Projeler

Çocuklarımızın GELECEĞİ için Barış inşası!