#EducationCanNotWait #NoLostGeneration

  • E-mail: info@hayatsur.org
Türkçe - English

Dil Eğitimi

Suriyeli mültecilerin yaşadıkları temel sorunların başında dil bariyeri gelmektedir. Yetişkinlerin Türkçe bilmemesi, bireylerin ve ailelerin günlük hayatlarının neredeyse her alanında çözümsüzlükler yaratmaktadır. Dil eğitimi; savaş, çatışma ve doğal afetlerden kaçan mülteciler için farklı anlamlara gelmektedir;

Çocukların eğitiminde süreklilik sağlanmasında, yeni dil ile kurduğu uyum çok büyük bir önem taşımaktadır. Yetişkin bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımlarının desteklenmesi için dil bariyerinin aşılması birçok farklı etken arasında başı çekmektedir. Dil eğitimi, ev dışında sosyalleşebilme imkanı olmayan kadınların ve yaşlı bireylerin komşuları ile iletişim kurabilmesini sağlayarak, bulundukları sosyal bağlama olan entegrasyonlarını arttırmaktadır. Suriyeli öğretmenlere verilen Türkçe eğitimi, Suriyeli çocuklara verilen eğitimin iyileştirilmesine ve öğretmenlerin mesleklerini icra edebilmelerine imkan sağlamaktadır. 

Hayatsür Derneği çocuklara, yetişkinlere ve öğretmenlere yönelik Türkçe dil kursu vererek bu süreçlere katkı sağlamaktadır. Dil eğitimleri, mültecilerin dayanıklılıklarını arttırarak kendi kendilerine yetebilmeleri, yeni iş ve geçim kaynakları geliştirmeleri ve toplumsal entegrasyonları için kilit rol oynamaktadır.