#EducationCanNotWait #NoLostGeneration

  • E-mail: info@hayatsur.org
Türkçe - English

Eğitim

2011’de Suriye’de patlak veren savaş sebebiyle başlayan göç dalgası sonucunda, bugün Türkiye’de yaşayan mülteci çocuk nüfusu 1.7 milyonu geçmektedir. Göçten, savaştan ve olumsuz tüm koşullardan en yoğun biçimde etkilenen çocukların, ev sahibi ülkede yaşanılan olumsuzlukları aşması ve üyesi oldukları yeni bir topluma uyum sürecinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için eğitim, en önemli çalışma alanlarından biridir.

Bu gerçekliğe rağmen, çocukların %40’tan daha fazlası hala okullaşma sürecine dahil olamamıştır. Bunun en önemli sebeplerinden biri olarak karşımıza çocuk işçiliği çıkmaktadır. Sosyo-ekonomik yetersizlik yaşayan ailelerin, çocuklarını aile ekonomisine katkı yapmaya zorlaması, en az bir milyon çocuğu merdiven altı tekstil atölyelerinde, gözden ırak sanayi bölgelerinde, sokaklarda, tarlalarda ve hizmet sektörünün çeşitli alanlarında güvensiz koşullar altında çalışmaya mecbur bırakmaktadır.

Bunun yanında dil sorunu, geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri, kültürel faktörler ve eğitim sistemi farklılığı gibi nedenler, çocukların eğitime ve sosyal hayata katılımlarının önünde büyük engeller oluşturmaktadır. Bu engeller; suça sürüklenme, çeteleşme, madde bağımlılığı, ihmal-istismar, çocuk yaşta evliliğe zorlanma gibi sonuçlar doğurarak kayıp nesillerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Göçe maruz kalan çocukların eğitim ihtiyacının karşılanması, çocukların yeni bir ülkeye ve bu ülkenin vatandaşlığına hazırlanma ve yeni toplumla bütünleşme süreçleri ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla, toplumsal kabul süreçlerini hızlandıran eğitim süreçleri, çocukların psiko-sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında hayati bir önem taşımaktadır.

Hayatsür Derneği, kayıp nesillerin oluşumunun önüne geçilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Mültecilerin en yoğun yaşadığı İstanbul, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep gibi illerde;

Türkçe dil kursları açarak dil sorununun getirdiği okul terkini ve iletişim önündeki bariyerleri azaltmayı amaçlamaktadır.

Sosyo-ekonomik sebepler ile okuldan uzak kalan çocukların aileleriyle birlikte topluma kazandırılması ve desteklenmesi için Meslek Edindirme Kursları ile destek sağlamaktadır.

Eğitimin kalitesini arttırmak için öğretmenlere yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimleri vermektedir.

Okula gitme imkânı olmayan çocukların devlet okullarına kayıt olmalarını sağlamaktadır.

Okullara ve eğitim merkezlerine öğretmen ihtiyacı, eğitim malzemeleri konusunda destek vermektedir.