#EducationCanNotWait #NoLostGeneration

  • E-mail: info@hayatsur.org
Türkçe - English

Hakkımızda

Hayatsür Derneği, Türkiye’deki müteci ve göçmen insanların topluma adaptasyonunun mücadele eden, toplulukların temel hak ve özgürlerine ulaşmalarına yardım etmeye çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Hayatsür, ulusal ve uluslararası kurumlar ile iş birliği yaparak Türkiye’de yaşayan insanların daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri için projeler geliştirmektedir.

Misyonumuz, öncelikli hedef çocuklar olup, mülteci ve göçmen insanlara, eğitim, entegrasyon, psikososyal destek, yetenek geliştirme ve meslek edindirme alanlarında destek vererek, kayıp neslin önüne geçmek ve bireylerin kendi ayakları üstünde durarak topluma entegre olabilmeleri için gerekli araçları sağlayabilmektir.

Hayatsür kadrosu, çalışma alanında uzman olan Suriyeli ve Türkiyeli psikologları, öğretmenleri ve çalışanları ile mülteciler için,  gelişimsel ve kültürel açıdan uygun programlar oluşturarak, iki toplum arasındaki önyargıları kırmak için bir köprü olmayı da amaçlayan geniş kapsamlı ve etkili çalışmalar üretir.  Eğitim, çocuk refahı, zihinsel sağlık gibi alanlarda toplumsal bir iyileşme amaçlayarak sosyal yapıları barışçıl yöntemlerle yeniden üretmek için çalışır.  

 

Hayatsür,  kurulduğundan bu yana savaş gerçeğinin Suriyeli mülteci çocuklar üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için çalışmaktadır:

Savaş sonrası travmaları atlatmalarına yardımcı olacak terapi programları yürütüyor.

Öğrencilere yönelik ücretsiz Türkçe dil kursları açıyor.

Okula gitme imkânı olmayan çocukların devlet okullarına kayıt olurken karşılaştıkları sorunlarla ilgili MEB, Göç İdaresi ve bu alanda çalışan STK’larla görüşüp çözüm üretmek için çalışıyor.

Okullara ve eğitim merkezlerine eğitim malzemeleri konusunda destek veriyor.

Özel ihtiyaç sahibi çocuklar için maddi ve manevi destek sağlıyor.

 

Hayatsür,  kurulduğundan bu yana savaşın ve göçün gençler ve kadınlar üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için çalışmaktadır:

Suriyeli girişimci kadınlara ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilecekleri projelerinde maddi ve manevi destek sağlıyor.

Kadınların toplumla daha uyumlu olabilmeleri ve haklarından haberdar olabilmeleri için kadınlara yönelik hukuk desteği veriyor ve Psikososyal destek çalışmaları yürütüyor.

Gençlere ve kadınlara yönelik meslek edindirme kursları düzenliyor.

 

Hayatsür,  kurulduğundan bu yana mülteci çocuklara sunulan eğitimin kalitesini arttırmak ve tüm çocukların okula gidebilmesi için çalışmaktadır:

Suriyeli Öğretmenler Birliği Projesi kapsamında, Türkiye’de yerleşik Suriyeli göçmenlere sunulan eğitim sisteminin gelişimine  ilişkin çalıştaylar düzenliyor ve raporlarlar hazırlıyor.

İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Malatya gibi şehirlerde okullara ve çocuklara kırtasiye, okul kıyafeti gibi temel ihtiyaçları konusunda da destek oluyor.

Suriyeli öğretmenlere yönelik Türkçe eğitimi, mesleki gelişim ve travma sonrası çocuklarla başetme yöntemleri ile psikologlar tarafından verilen bir eğitim sağlıyor.