#EducationCanNotWait #NoLostGeneration

  • E-mail: info@hayatsur.org
Türkçe - English

Hikayemiz

2010‘da, dünyada ve özellikle Ortadoğu’da başlayan savaşların ve istikrarsızlıkların doğurduğu göç dalgası sırasında Türkiye, en çok etkilenen ülkelerin başında geliyordu. Türkiye, coğrafi konumu sebebiyle, yaralanan insanların tedavi için getirildikleri hastanelerin de merkeziydi. Kamplarda ve hastanelerde yaşanılan dil kaynaklı iletişim sorununu çözebilmek için İstanbul’dan gelen bir grup üniversite öğrencisinin gönüllü olarak çeviri yapmaya başlaması, Hayatsür öyküsünün başlangıcı oldu.

Hayatsür’ ün kurucusu Yasser Dallal, 2002 yılında doğduğu yer olan Lübnan’dan, İstanbul üniversitesi’ ne mühendislik okumak için geldi. İstanbul’da yaşamaya devam ederken, 2011’de, Suriye’de başlayan savaş sebebiyle Türkiye’ye sığınan ve sadece Arapça konuşabilen yaralı insanlara, doktorlarla iletişim kurabilmeleri için çeviri yapıyordu. Yasser ile birlikte 35 kişilik bir gönüllü ağı vardı. Kurulmaya başlayan Hayatsür ve gönüllüleri, sığınmacı olarak gelen insanlara insani yardım vermek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyordu.

Suriye sınırında kurulmuş kamplarda kalan çocukların eğitim haklarından mahrum kalmamaları için Yasser, Hataylı, Şamlı, Gaziantepli, Halepli, Malatyalı, Homslu ve İstanbullu arkadaşlarıyla birlikte bir çadır okul kurdu. Ardından, 2013’te bir sivil toplum kuruluşu olmaya karar verildiğinde Avrupa ülkelerinden finansal destek sağlayıp sınır bölgelerinde yaşayan Suriyeli 5-15 yaş arasında çocuklar için 20 okulda uluslararası standartlara göre birer sınıf kurarak, bu sınıflarda psikolojik destek atölyeleri, sanat terapisi atölyeleri, matematik atölyeleri vb. faaliyetleri içeren bir projeyi hayata geçirdiler. Çocuklar için eğitim teşviki projesi 2016’ya kadar devam etti ve 3 yılda 2000 öğretmene ve gönüllü kolaylaştırıcıya eğitimler düzenleyerek 100.000’den fazla çocuğun hem psikososyal destek hem de eğitim görmesine imkan sağladı.

2015’te Yasser, arkadaşlarıyla birlikte sığınmacı ve mülteci sorununun artarak devam edeceğini ve Türkiye’yi derinden etkileyebileceğini düşünerek,  Türkiye’de yaşayan mülteciler ve sığınmacılar için projeler geliştirmeye başladı ve Hayatsür derneği resmi olarak kurulmuş oldu.

Hayatsür’ün önceliği, kayıp bir neslin oluşmasının önüne geçmekti. Çocukların sığınılan toplum ile uyumlu bir yaşam sürdürmeleri ve suça karışmamaları için, eğitime, dil eğitimine ya da meslek kurslarına erişimi, mutlaka sağlanmalıydı. 2016’nın kayıtlarına  göre 2,7 milyon Suriyeli Türkiye’de yaşıyordu, 1 milyonu çocuktu. Türkiye’ye gelen çocukların %60’ı (PTSD) savaş travmasına maruz kalmıştı ve iyi bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için desteklenmeleri gerekiyordu. Bu sebeple Hayatsür, Psikososyal Destek programları düzenlemeye başladı ve yenilikçi projeleri ile çocuklar için çalışmaya hala aynı bağlılıkla devam ediyor.