#EducationCanNotWait #NoLostGeneration

  • E-mail: info@hayatsur.org
Türkçe - English

Mesleki Eğitim ve Kapasite Geliştirme

                           Mülteci ve Göçmen gençler için Kapasite Geliştirme ve Mesleki Eğitim

Kapasite geliştirme, bireylerin işlerini yetkinlikle yapabilmeleri için gereken becerileri, bilgileri geliştirme ve gereken araçları yetkinlikle kullanacak seviyeye yükseltme sürecidir. Hayatsür Derneği, Kapasite Geliştirme Programları ile gençlerin ekonomik olarak entegrasyonlarını kolaylaştırmak adına, ilgili alanlarda kapsül eğitimler vererek gençlerin mesleki hayatlarına daha donanımlı bir başlangıç yapmalarına yardımcı olur. Verilen eğitimler ile özellikle eğitim sürecinin dışında kalmış ancak ilgili alanda bilgi sahibi gençlerin, endüstri içinde kendilerine yer bulabilme fırsatlarının arttırılması hedeflenmektedir.

Hayatsür Derneği ücretsiz olarak bu eğitimleri sağlıyor

Mülteci ve göçmen gençler için,

Bilgi Teknolojisi ile ilgilenen gençlere; ECDL, CorelDraw, Photoshop, Web Tasarımı, Programlama, Bilgisayar ve Telefon Teknisyenliği eğitimleri vermektedir.

Pazarlama ile ilgilenen gençlere; Pazarlama becerileri, Emlak pazarlaması, E-pazarlama ve Muhasebe eğitimleri vermektedir.

Yatırım sektöründe çalışmak isteyen gençlere; İşletme Yöneticiliği Sertifika Programı (Mini MBA), Fizibilite Çalışmaları kursu ve Küçük İşletme Yönetimi eğitimleri vermektedir.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri.

Mühendislik ile ilgilenen gençlere; PLC Kursu ve Otomatik Kontrol eğitimi vermektedir.

Mülteci ve göçmen öğretmenler için,

Türkiye’ye göç eden mülteci nüfusu içinde en önemli grubu gençler ve çocuklar oluşturmaktadır. Sosyal entegrasyonun en önemli ayaklarından biri olan eğitim ihtiyacı, pratikte yeterli olarak sağlanamamaktadır. Çocukların eğitim ihtiyacını karşılayacak devlet okulu veya Geçici Eğitim Merkezleri sayısı da, buralarda görevlendirilecek Arapça-Türkçe bilen Suriyeli öğretmen sayısı da yeterli değildir. Bu noktada çift dil becerisine ve gerekli yetkinliğe sahip, çocukların geçiş sürecini kolaylaştıracak öğretmenler kilit rol oynamaktadır. Suriyeli çocukların sosyal çevreleri ile uyum içerisinde yaşamlarını sürdürebilecekleri, sağlıklı bireyler olarak büyüyebilecekleri ortamların sağlanmasında Suriyeli öğretmenlerinin rolü yadsınamaz.

Hayatsür Derneği Suriyeli çocukların eğitimine daha kalıcı çözümler getirmek için, göç etmek zorunda kalmış ve bu sebeple formasyonlarını ve mesleki eğitimlerini tamamlayamamış veya tamamlayıp az tecrübe edinmiş genç Suriyeli öğretmenlere Yönelik Mesleki Eğitim Projeleri ile;

ihtiyaca yönelik olarak üst seviyede dil (Türkçe) ve mesleki gelişim eğitimi almış, verdikleri eğitimi önemseyen,

katılımcı eğitimi teşvik eden,

eğitimi güçlendirmek için farklı öğretim yöntemlerini kullanabilen,

savaş sonrası travma pedagojik formasyonuna sahip yenilikçi Suriyeli öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hayatsür Derneği, mesleki anlamda yetkinleşme sürecinde olan ve Türkçe öğrenen Suriyeli öğretmenleri çözümün nitelikli bir parçası yapmayı ve Türkiye geneline yaygınlaştırılacak bir model ortaya koymayı hedeflemektedir.

 

Mülteci ve Göçmen Kadınlar için,

Meslek Edindirme programı kapsamında kadınlara moda tasarımı ile terzilik, takı tasarımı, sabun üretimi ve aşçılık üstüne eğitimler verilmektedir. Geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin kadınlar üzerindeki baskısının azaltılması konusunda, kadınların ekonomik olarak bağımsız olması, ulaşılması gereken en önemli hedeflerden biridir. Bu tür eğitimler sayesinde hem kadınların ev ekonomisine olan katkısı arttırılmaktadır, hem de çocukların aile ekonomisine katkıda bulunmak için eğitim sürecinin dışında kalmasının önüne geçilmektedir. Bu amaçlar çerçevesinde, kadınların edindikleri eğitimi, endüstriyel süreç içinde ekonomik bir kazanıma çevirebilmeleri için, Hayatsür Derneği eğitim ve üretim atölyeleri kurarak mülteci ve göçmen kadınlara destek olmaya devam etmektedir.