#EducationCanNotWait #NoLostGeneration

  • E-mail: info@hayatsur.org
Türkçe - English

Psikososyal Destek

Psikososyal Destek Programı, 2015-2019 yılları arasında, HayatSür Derneği tarafından yürütülen bir savaş travma sonrası iyileşme programıdır. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, 5-15 yaş aralığındaki 5000’den fazla mülteci ve göçmen çocuğa psiko-sosyal destek vererek, savaş travma sonrası yaşanan olumsuzlukların iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Psikososyal Destek Programı; çocuklara savaş, şiddet, göç, kayıp gibi etkenlerin sonucunda ortaya çıkan olumsuz durumlarla baş edebilme becerileri kazandırmak ve çocukların psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla İstanbul, Gaziantep ve Hatay’da bulunan toplum merkezlerinde yürütülmüştür. Programın üç ana teması şunlardır; Travma sonrası iyileşme, Sosyal entegrasyon ve Barış inşası

Programın hedefleri; yaratıcı sanat terapisi, psikodrama ve beceri geliştirme metodları uygulanarak travmaya maruz kalan çocukların Türkiye’de gündelik hayatlarına devam edebilmelerini sağlamak, karşılaştıkları sorunlarla başa çıkmada rehberlik etmek, çözüm üretme becerilerini geliştirmek ve yaratılmaya çalışılan barış inşasında rol oynayabilecek etkili bireyler haline gelmelerine yardımcı olmaktır.

Çalışmaların en önemli özelliklerinden biri ise, hedefe ulaşırken yenilikçi teknik ve yöntemlerin kullanılmasıdır. Atölyeler öncesi ve sonrası yapılan ölçme-değerlendirme çalışmaları sonucunda; çocukların kendilerini ifade edebilme, çevreyle iletişim kurabilme, Türkiyeli arkadaşlar edinebilme ve sorunlara barışçıl çözümler bulabilme yeteneklerinde kayda değer bir artış gözlemlenmiştir.

Amacımız, bu programdan edinilen sonuçlar ve deneyimler ile, dünyanın çeşitli yerlerinde göçmenlerle birlikte çalışan ya da çalışmayı hedefleyen diğer kuruluşlar tarafından da uygulanabilir ve çoğaltılabilir bir metodoloji oluşturmaktır.  

Programda uygulanan aktivitelerin izlediği süreç: Kendini tanıtma, Birbirlerini tanıma, Barış İnşası ve Türkiye toplumu ile entegrasyon şeklindedir.

Kendini tanıtma: Çocukların kendilerini tanıtabilmeleri ve bir topluluk önünde kendilerini ifade edebilmeleri amaçlanmıştır.

Birbirlerini tanıma: Çocuklar arasında uzlaşma ve takım çalışmasının desteklenmesi, duygularını nasıl ifade edeceklerinin öğretilmesi, aileleriyle olan ilişkilerinin güçlendirilmesi, çocuklara kendilerini nasıl koruyacaklarının öğretilmesi ve başkalarıyla nasıl pozitif ilişkiler kurabileceklerinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

Barış İnşası: Çocuklara engellerin aşılabileceğinini gösterilmesi, çocukların fiziksel ve entelektüel enerjisinin ortaya çıkarılması, hayal güçlerinin harekete geçirilmesi ve geleceğe iyimser bakıp hayal kurabilmelerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye toplumu ile entegrasyon: Çocukların ev sahibi ülkedeki kamu tesislerini doğru şekilde kullanabilmelerinin teşvik edilmesi ve Türkiyeli çocuklar ile buluşturularak, çocukların toplumun dilini kazanmalarına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.