#EducationCanNotWait #NoLostGeneration

 • E-mail: info@hayatsur.org
Türkçe - English

Sağlık

Türkiye'de ikamet eden Geçici Koruma altındaki tüm Suriyelilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar tarafından sunulan tıbbi destek ve hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanma hakları bulunmaktadır. Acil tıp hizmetleri ise Türkiye’de yaşayan herkese hizmet vermektedir.

Birincil, ikincil ve üçüncül basamak halk sağlığı hizmetlerine ilişkin masraflar, Türk vatandaşları ile eşit koşullar altında ve Sağlık Uygulama Tebliği uyarınca sağlanmaktadır.

İlgili sağlık kuruluşundan alınan sevkler ve acil durumlar dışında özel sağlık kuruluşlarından hizmet almak mümkün değildir.

Ayrıca bazı illerde, Suriyelilere yönelik Arapça konuşabilen personelleriyle hizmet sunan Göçmen Sağlığı Merkezleri (GSM) bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığına ait web sayfasından daha fazla bilgi edinebilirsiniz https://www.saglik.gov.tr

İstanbul’daki Göçmen Sağlığı merkezlerine ulaşmak için: http://ihs.istanbulsaglik.gov.tr/kurumsal/kuruluslar/gocmen-sagligi-merkezleri

Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için Göç İdaresi’ne kayıt yaptırmak ön koşuldur.

 

DEVLET HASTANELERİ

Devlet Hastanelerinden Hizmet almanız için, eğer geçici koruma altındaysanız, 99 ile başlayan yabancı kimlik numarasına sahip olmanız şartı aranmaktadır. Bu numarayla Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden SGK provizyon alabilmeniz mümkün olacaktır.

Hastanelere gidebilmek için randevu almanız gerekmektedir. Bu randevuyu 182 numaralı telefondan alabilirsiniz.

Bu hususlara ilaveten, sağlık hizmetlerini, acil haller dışında, kayıtlı olduğunuz ilde almanız esastır. Aynı il içinde ya da il dışında ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına ya da üniversite hastaneleri veya özel hastanelere sevk edilirseniz, bu sevkin geçerlilik süresi ayakta yapılan tedaviler için 5 (beş) iş günüdür. Dolayısıyla, ayakta tedaviler için sevk edildiğiniz tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde sevk formu ile sevk edildiğiniz kuruluşa başvurmanız gerekmektedir. Bu süreyi geçirdiğiniz takdirde yeniden sevk almanız gerekecektir. Ancak kronik hastalıkları bulunanlar ile tedavi veya kontrol için çağrı belgesi olan kişiler için sevkin geçerlilik süresi ise 30 (otuz) gündür.

Randevu gününde hastaneye gittiğinizde muayeneden önce bir barkod numarası almanız gerekmektedir ve bu numarayı alabilmeniz için geçici koruma kartınızı yanınızda bulundurmanız önemlidir.

 

SAĞLIK KURULUŞLARI

Geçici koruma altındaki Suriyeliler; Geçici Barınma Merkezlerinde kurulan sağlık merkezlerinden, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık hizmeti sunan kurumlardan, üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden, özel hastanelerden, vakıf veya dernekler tarafından gönüllü olarak verilen sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

Birinci Basamak sağlık hizmetlerin müracaatlarını;

Aile Sağlık Merkezlerinin yanı sıra Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı Göçmen Sağlık Merkezlerinden yapabilirler.

Sunulan sağlık hizmetlerinin bazıları:

 • Muayene
 • Ayakta tedavi ve aşılama hizmetleri
 • Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele
 • Verem Savaş Dispanserleri
 • Çevre sağlığı
 • Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri
 • Madde bağımlılığı
 • İlaç

Detaylı bilgi için,

İstanbul: http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/kurumlar/Kurumlar.asp?lc=0&kk=21

Gaziantep: http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/icerikler/birimlerimiz/

Şanlıurfa: http://sanliurfaism.saglik.gov.tr/TR,31383/toplum-sagligi-merkezleri.html

Hatay: http://hatay.ism.saglik.gov.tr/TR,19353/ilce-saglik-mudurlukleri.html

 

ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI MERKEZLERİ

Anne çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri; sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç bakımından toplumun en öncelikli kesimini oluşturan kadın, anne ve çocuklarının sağlık düzeyini yükseltmek, üreme sağlığı hizmetleri kapsamında aile planlaması hizmetleri ve diğer sağlık kuruluşlarıyla işbirliği içinde diğer ana çocuk sağlığı hizmetlerinin sunulmasını, koruyucu sağlık hizmetleri ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirmek üzere kurulan sağlık kurumlarıdır.

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri’nde verilen hizmetler ücretsizdir. Ancak, özellik arz eden hizmetlerden Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği kurallar doğrultusunda gerektiğinde ücret alınabilir. Merkezlerde verilen hizmetler şunlardır:

 • Aile sağlığı hizmetleri
 • Çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri
 • Kadın ve erkek üreme sağlığı hizmetleri
 • Ağız ve diş sağlığı hizmetleri
 • Poliklinik hizmetleri
 • Eğitim hizmetleri
 • Halk eğitimi hizmetleri
 • Erken teşhis hizmetleri
 • Danışmanlık hizmetleri
 • Kayıt bildirim ve değerlendirme hizmetleri.

Detaylı Bilgi için,

İstanbul: http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/kurumlar/kurumlar.asp?lc=0&kk=4

Gaziantep: http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/

Şanlıurfa: http://sanliurfaism.saglik.gov.tr/TR,31383/toplum-sagligi-merkezleri.html

Hatay: http://hatay.ism.saglik.gov.tr/TR,19353/ilce-saglik-mudurlukleri.html

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hizmetleri Veren Sağlık Kuruluşlarının Hizmetleri:

Kadın hastalıkları ve doğum hizmetleri veren sağlık kuruluşlarında, kadınların yaşam kalitelerini olumsuz etkileyen, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını tehdit eden hastalıkların tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Verilen hizmetlerin bazıları,

 • Gebelik takibi ve tedavisi
 • Jinekolojik hastalıklar
 • Menopoz tanı ve tedavisi
 • Hormon bozuklukları
 • Tekrarlayan gebelik kayıplarının tanı ve tedavisi
 • Kısırlık tanı ve tedavisi
 • Adet düzensizlikleri ve anormal kanamalar
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar.

Hamilelik döneminde, sorunsuz bir hamilelik geçirmek ve sağlıklı bir çocuk sahibi olmak her kadının doğal hakkıdır.

Acil durumlarda 112'i arayıp ambulans çağırabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvurunuz.

Bu linkten bulunduğunuz İlçe Sağlık Müdürlüğünün iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İstanbul: http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/kurumlar/ilcesm_iletisim.asp

Gaziantep: http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/icerikler/ilce-saglik-mudurleri/

Şanlıurfa: http://sanliurfaism.saglik.gov.tr/TR,23201/ilce-saglik-mudurlukleri.html

Hatay: http://hatay.ism.saglik.gov.tr/TR,19353/ilce-saglik-mudurlukleri.html

 

AMBULANS

Acil Ambulans Hizmeti, yurt genelinde en uç noktalara kadar yayılmış 7/24 kesintisiz ilk yardım ve acil sağlık hizmeti veren hayati öneme sahip büyük bir sistemdir. Verilen hizmetler ücretsiz ve her koşulda devam eder. 112 çağrı merkezi hastanıza çabuk ulaşmak ve doğru müdahale için sizden bazı bilgiler isteyecektir.

Bu bilgiler:

 • Bulunduğunuz yerin açık adresi
 • Hastanın yaşı, cinsiyeti ve tıbbi geçmişi
 • Hastanın bilincinin yerinde olup olmadığı, nefes alıp almadığı, kanaması ya da göğüs ağrısı olup olmadığı
 • Yaranın yeri ve nasıl meydana geldiği

Bu bilgiler ambulansın hastaya hızlı ulaşmasına ve yolda iken hasta için gerekli ilk yardım planı yapılmasına yardımcı olacaktır.

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/ash/112_nedir.asp

 

İLAÇLAR

99 ile başlayan yabancı kimlik numarasının bulunduğu Geçici Koruma Kimliği’ne sahip bir Suriye vatandaşı iseniz, ilaç almak üzere reçetenizle birlikte AFAD ile anlaşmalı herhangi bir eczaneye gidip ilaçlarınızı alabilirsiniz.

İlaçlar Sağlık Uygulama Tebliği/ Bütçe Kanunu kapsamındaysa, ilaçların toplam maliyeti Türk hükumeti tarafından karşılanacaktır ve herhangi bir katkı payı ödemeniz istenmeyecektir.

Ancak bütün ilaçlar ücretsiz değildir. İthal ilaçlar, ister Türk vatandaşları ister diğer bireyler için olsun, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaz. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon veya astım gibi kronik bir hastalığınız varsa, ilaçları düzenli olarak almayı gerektiriyorsa bir devlet hastanesine gidip bir ilaç raporu isteyebilirsiniz. İlaç raporunuzu eczaneye göndererek, katkı payı ödemesinden muaf olabilirsiniz.

Kaynak: https://istanbul.afad.gov.tr/tr/7305/Suriyeli-Siginmacilara-Ilac-Saglayan-Eczanelerin-Dikkatine  

 

Eczaneler

Eczanelerin çalışma saatleri aşağıdaki gibidir,

Hafta İçi açılış: 09:00 kapanış: 19:00

Cumartesi Günü açılış: 09:30 kapanış: 19:00 (bazı illerde Kapanış: 13:30)

Pazar günleri ve resmi tatillerde eczaneler çalışmamaktadır. Sadece nöbetçi eczaneler açık olur.

Nöbetçi Eczaneler Listesi

İstanbul: http://www.istanbulsaglik.gov.tr/Index_Nobetci.asp 

Gaziantep: http://www.gaziantepeo.org.tr/nobetci-eczaneler

Şanlıurfa: https://www.sanliurfaeo.org.tr/nobetci-eczaneler

Hatay: http://www.hatayeo.org.tr/?p=nobetci