#EducationCanNotWait #NoLostGeneration

  • E-mail: info@hayatsur.org
Türkçe - English

Değerlerimiz

İnsan Eksenli Olma, bütün insanlar için eşit haklar ve fırsatlar oluşturarak, herkes için barışı sağlamak adına kültürlerarası anlayış ve ortaklığı teşvik ediyor; yaklaşımımızın merkezine bireyi, bireyin mutluluğunu ve sağlığını koyarak insan eksenli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Tarafsızlık: Etnik kimlik, din, milliyet veya başka bir kimlik ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara destek sağlamayı hedefliyoruz. 

Bağımsızlık: Çalışmalarımız, değerlerimiz çerçevesinde kendi ihtiyaç değerlendirmelerimize dayanmaktadır. Hiçbir ideoloji, kurum, kuruluş ya da kişiye bağlı kalmadan tarafsızca herkese ulaşabilmek için çalışıyoruz.

Denetlenebilirlik ve Şeffaflık: Hem destek aldığımız hem de destek verdiğimiz kişilere ve kurumlara olan sorumluluk bilincimizle denetlenebilir, şeffaf ve güvenilir bir kuruluş olmayı önemsiyoruz.